16 Σεπ 2010

Εκπαίδευση των νέων στη χρήση των social media

Σε προηγούμενη ανάρτηση μίλησα για την ανάγκη εκπαίδευσης των νέων στη χρήση του Διαδικτύου και πιο συγκεκριμένα των social media μιας ο παγκόσμιος ιστός αποτελεί σήμερα ένα απαραίτητο μέσο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών σε κάθε σύγχρονη διαδικτυωμένη κοινωνία.

Οι ικανότητες που αποκτούν οι μαθητές από την εμπλοκή τους στις εφαρμογές του Web 2.0, όπως τα ιστολόγια και τα κοινωνικά δίκτυα μεταξύ άλλων, θεωρούνται σημαντικές τόσο για τη κοινωνική αλλά και επαγγελματική ζωή τους και αυτό δηλώνεται ρητά σε πολλά σύγχρονα εκπαιδευτικά πρότυπα:


Standards for the 21st-Century Learner
Οι μαθητές πρέπει να έχουν ηθική και κοινωνική διαδικτυακή συμπεριφορά και τεχνολογικές ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να είναι ασφαλείς και να αναγνωρίζουν μια "καλή πληροφορία".

National Educational Technology Standards
Οι μαθητές πρέπει να έχουν τις τεχνολογικές ικανότητες που θα τους επιτρέπουν να αλληλεπιδρούν, να συνεργάζονται, να δημοσιεύουν και να παράγουν γνήσια κείμενα - εργασίες (γενικά δουλειά), να είναι υπεύθυνοι και να εξετάζουν κριτικά την όποια "πληροφορία" συναντούν.

Framework for 21st Century Learning
Οι μαθητές πρέπει να έχουν καινοτόμες μαθησιακές ικανότητες παράλληλα με ικανότητες δημιουργίας μηνυμάτων διαφόρων τύπων σε πληθώρα επικοινωνιακών μέσων.

Το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των παραπάνω ικανοτήτων είναι σίγουρα και τα social media λόγω των δυνατοτήτων κοινωνικοποίησης, επικοινωνίας, έκφρασης, δημοσίευσης και δημιουργίας περιεχομένου που δίνουν στους χρήστες και της πληθώρας περιεχομένου που παράγεται σε αυτά. Οι δυνατότητες όμως που προσφέρουν στους χρήστες μπορούν να λειτουργήσουν και αρνητικά, οι λιγότερο υποψιασμένοι θέτουν τους εαυτούς τους σε κίνδυνο και πολλοί προβληματίζονται για το μέλλον των νέων.

Αφού λοιπόν οι νέοι συχνάζουν και ξοδεύουν αρκετό χρόνο στα social media και αφού αυτά αποτελούν ένα ιδανικό αλλά επικίνδυνο χώρο εκμάθησης των ικανοτήτων που χρειάζονται οι μαθητές σήμερα, θεωρώ απαραίτητη την ύπαρξη κάποιας επίσημης και οργανωμένης προσπάθειας διδασκαλίας των δυνατοτήτων αλλά και κινδύνων των νέων αυτών μέσων από ειδικούς. Συμφωνείτε;

Αν σας άρεσε η ανάρτηση μοιραστείτε την με τους φίλους σας! Θα βρείτε όλα τα δίκτυα που συμμετέχω στο προφίλ μου στο Google.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...